Ställdon för kraftfulla styrsystem

Vi på Rockad hjälper dig att skräddarsy elmekaniska ställdon som du kan använda för en rad olika applikationer. Kanske vill du att din last ska kunna placeras på en viss höjd eller i en viss position eller till och med i flera olika positioner efter varandra. Hos oss är inga krav eller önskemål för stora!

Ställdon anpassade för din verksamhet

Ställdon hjälper dig att med hjälp av en signal styra en särskilt mekanik eller ett mekaniskt system och på så sätt skapa en rörelse. De kan användas inom de flesta branscher för att sänka och lyfta olika maskiner och hjälper till att göra arbetsplatsen både mera ergonomisk, säkrare och mera produktiv.

Arbetar du exempelvis inom industri eller bygg och har en vagn där du vill att mindre vagnar ska kunna köra på och lyftas upp, ser vi till att konstruera ett ställdon som löser detta på ett säkert och effektivt sätt. Först sänks golvet på den större vagnen ner för att de mindre enkelt ska kunna köra på, för att sedan med det elmekaniska ställdonets hjälp höjas upp igen och köras iväg, exempelvis med hjälp av en AGV, för distribution på anläggningen.

Det hjälper dig helt enkelt att utföra rörelsen med kraft och precision, utan risk för klämskador. Detta är dock bara ett av många användningsområden för ställdon och du är varmt välkommen att höra av dig till oss med just dina önskemål och krav.

Vilka krav har du?

Vi använder oss av trapetsgängade stänger eller kulskruv i våra konstruktioner, vilket hjälper dig att uppnå en mycket exakt position. Rockad levererar lösningar med flera samarbetande don, olika spänningsvarianter, skräddarsydda växlar och där lasten kan variera från några hundra kilo till flera ton för att matcha just dina behov.

Oavsett om du behöver något som ska tryckas, lyftas eller dras hjälper vi dig att ta fram kostnadseffektiva och kundspecifika ställdon!

Vi kan hjälpa dig med det mesta!

Vet du vad du behöver? Skicka ritningen till oss så tar vi fram ett kostnadsförslag. Annars kommer vi till dig och tittar på lyfthöjder, vikter, hastigheter, infästningsdimensioner, mått och placeringar. Vi bedömer hur många don, hur långa röraxlar och hur stor motor som krävs. Och återkommer med ett kostnadsförslag.