Skräddarsydd flexibilitet och kostnadseffektiv materialanvändning – innebär att allt är möjligt.

Vi utgår alltid från våra ställdon, pressdon och lyftdon som vi anpassar helt efter dina önskemål och behov. För att skapa den funktionalitet som du behöver. Med full flexibilitet när det gäller material, komponenter, mått och anslutningar. Vi använder standardkomponenter och egenutvecklade delar i den kombination som allra bäst motsvarar din kravspecifikation.

Olika industrier ställer olika krav på material och funktionalitet och vårt mål är att din produkt ska hålla den kvalitet och livslängd som krävs samtidigt som den är kostnadseffektiv.

Vi erbjuder dig det bästa som finns på marknaden utifrån ditt behov och ser till att du får all tänkbar uppbackning. Tekniken som vi i huvudsak använder oss av är trapetsgängad stång, alternativt kulskruv, som drivs av en eller flera elmotorer. Om din lösning kräver flera don som arbetar tillsammans levererar vi ett anpassat röraxelsystem med motor. Eller så kanske det är aktuellt med fristående don med motorer och sensorer som är anpassade för synkroniserad drift. Till exempel.

Hur går det till?

Vill du se hur vår process går till?