Vår process

Våra kunder kommer till oss antingen för att de vill ha hjälp med att utveckla en helt ny produkt eller för att de står inför ett problem som på ett kostsamt sätt hindrar eller sinkar produktionen. Därför är vår arbetsprocess utformad för att vi så effektivt som möjligt ska kunna sätta oss in i problematiken, identifiera möjliga lösningar och snarast komma igång med konstruktionen.

Här ser du vad som ingår i respektive fas. Ett verkligt, representativt kundcase visar hur det går till i realiteten. Hela vår affärsidé bygger på flexibilitet och anpassning. Därför är vi självklart öppna för andra arbetssätt, som bättre passar dig och din verksamhet.

Konceptfas

Vi diskuterar kundens behov eller problem utifrån olika möjligheter. I slutet av den här fasen har vi oftast ett eller kanske två alternativ med prisindikationer som kunden får fundera över i lugn och ro.

Kunden har en maskin med ett lock som väger ungefär 3 ton. Det måste lyftas en gång per dygn för rengöring och därefter sättas på plats igen så att produktionen kan återupptas. Vi levererar redan lyftsystem för andra maskiner som den här kunden tillverkar och vill i så stor utsträckning som möjligt använda samma lyftsystem i den aktuella maskinen. Inte minst för att minimera dokumentationen och reservdelshanteringen. Under ett inledande möte diskuterar vi olika alternativ och kommer fram till två lösningar som kunden vill titta närmare på, både vad gäller utförande och prisindikation.

Konstruktionsfas

Efter att kunden har bestämt sig för ett alternativ, godkänt offerten och detaljritningar i både 2D och 3D producerar och levererar vi enligt överenskommelse.

Vi tittar i detalj på hur lyftsystemet kan utformas med hänsyn tagen till lyfthastigheter, lockets vikt, infästningspunkter och dimensioner. Vi går hem, skissar på lösningen, tar fram en kalkyl och presenterar en exakt offert. Efter godkännande av pris och leveransinnehåll visar vi detaljritningar i 3D och 2D, så att kunden får se lösningen i sin helhet innan de implementerar den i sina maskinritningar och inköpsunderlag. Efter överenskommen tid levererar vi fyra uppsättningar röraxelsystem med en motor som kopplas samman med de fyra lyftdonen.

Lansering

I vår kunds försäljning gentemot sin slutkund kan nya behov och önskemål kräva nya åtgärder. I så fall återgår vi till ritbordet och konstruktionsfasen.

När kunden säljer den första maskinen efterfrågar slutkunden ett system helt och hållet i rostfritt. Det är inte helt enkelt att få fram produkter och delar som kan ersätta de icke rostfria inslagen och vi behöver nu göra ändringar på maskinens bäddar och infästningspunkter. Snäckväxeln finns inte att få tag på med samma dimensioner för full utbytbarhet så vi konstruerar en egen snäckväxel helt i rostfritt. De andra växlarna i systemet finns i rostfritt, men för att göra dem utbytbara tillverkar vi egna distansplattor.

Vi kan hjälpa dig med det mesta!

Vet du vad du behöver? Skicka ritningen till oss så tar vi fram ett kostnadsförslag. Annars kommer vi till dig och tittar på lyfthöjder, vikter, hastigheter, infästningsdimensioner, mått och placeringar. Vi bedömer hur många don, hur långa röraxlar och hur stor motor som krävs. Och återkommer med ett kostnadsförslag.