Rockad har tagit fram en prototyp av ett ställdon för en kund som tillverkar olika typer av vagnar. Med denna specifika produkt kan golvet på vagnen sänkas ner, vilket gör det möjligt för två mindre vagnar att köra på. Golvet höjs sedan upp och därefter kommer en AGV robot och hämtar den större vagnen för distribution på anläggningen.

Leveransen till kunden kommer att innehålla ställdon med tillhörande komplett 12V batteri- och automationssystem med laddning. Donet är helt inkapslat, vilket gör att man undviker risken för klämskador på personal. Vikten och kompaktheten var ett viktigt krav från beställaren, för att kunna maximera den transporterade lasten. Därav är ställdonet i huvudsak tillverkat i anodiserad aluminium.