Bild: MTG/SOS Barnbyar

År 2017 har varit ett händelserikt år för oss på Rockad och vi vill tacka alla våra kunder för året som gått.
Ni har gjort det möjligt för oss att ge bidrag till organisationer och stötta dem i deras arbete.

År 2017 har vi stöttat:

Rädda barnen, Cancerfonden, My Climate, Hand in Hand och ryttaren Jenny Espegren.
Många av dessa kommer vi att forsätta ge vårt stöd till i nästkommande år.

År 2018 kommer vi även att ge bidrag till:

SOS Barnbyar
Vi på Rockad vill vara med och påverka och förändra barns utsatthet. Därför stödjer vi SOS Barnbyar och deras arbete med att hjälpa barn och familjer genom långsiktiga och individanpassade insatser.

Tricorona
För att vi ska få en så hållbar och minimal påverkan på vår jord som möjligt, har vi valt att klimatkompensera för 2017 års bilkörning. Vi klimatkompenserar via Tricorona Climate Partner och deras kvalitetssäkrade miljöprojekt Gold Standard.

Du kan läsa om alla organisationer som vi stödjer här.